Bestuur

Voorzitter; Mevr. A. Ketting
Secretaris; Mevr. E. Glaudemans
Penningmeester; Dhr. M. Derr 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en werkt zodoende onbezoldigd.